Ξένες Γλώσσες

Οι ξένες γλώσσες κατέχουν πλέον εξέχουσα θέση στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η εις βάθος εκμάθηση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας υπαγορεύεται από την παγκοσμιότητα του ανθρώπινου πολιτισμού, την ευρύτατη κυκλοφορία και κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών. Επιπλέον, η εξοικείωση με τα Αγγλικά και μια δεύτερη ξένη γλώσσα είναι αναγκαία συνθήκη, ώστε ένας νέος άνθρωπος και μελλοντικός επιστήμονας να μελετά πρωτογενή έρευνα, να επικοινωνεί με ευχέρεια με τους συναδέλφους του από τα διάφορα μέρη της γης και να απολαμβάνει τον παγκόσμιο πολιτισμό χωρίς εμπόδια.

Η Πολύτροπη διαθέτει άρτια εμπειρία και τεχνογνωσία, ώστε ένας μαθητής να ολοκληρώσει τις σπουδές του στις ξένες γλώσσες αποκτώντας την ουσιαστική ικανότητα να τις χρησιμοποιεί στην επικοινωνία του, γραπτή και προφορική, γεγονός που επισφραγίζεται από την επιτυχία στα πιο εξέχοντα διπλώματα. Οι καθηγητές/τριες του σχολείου είναι άψογα καταρτισμένοι/ες, με υψηλή θέληση και απόλυτο ενδιαφέρον για την πραγματική μόρφωση των παιδιών. Οι εκδόσεις που χρησιμοποιεί το τμήμα κάθε Ξένης Γλώσσας επικαιροποιούνται κάθε χρόνο, προκειμένου κάθε μαθητής να εξελίσσει τις γνώσεις του στο μεγαλύτερο βαθμό.

Για να ευοδωθεί το δύσκολο έργο της ουσιαστικής εκμάθησης ξένων γλωσσών, στο σχολείο μας προβλέπεται αυξημένο πρόγραμμα διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, το οποίο καλύπτει πλήρως την προετοιμασία όλων των μαθητών ενόψει των διπλωμάτων γλωσσομάθειας, ενώ ενσωματώνονται αντικειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης (καθημερινά test και συχνά mock exams) για τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας κάθε μαθητή και την αντιμετώπιση πιθανών αδυναμιών.

Η Πολύτροπη εγγυάται ότι:

  1. οι μαθητές της, ακολουθώντας το πρόγραμμα του σχολείου, θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στις Ξένες γλώσσες έως τη Γ΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου, χωρίς την ανάγκη καμίας εξωσχολικής βοήθειας.
  2. οι μαθητές της θα έχουν λάβει τους ανώτερους τίτλους γλωσσομάθειας από τους πιο αναγνωρισμένους φορείς:
    • Στα Αγγλικά το επίπεδο C2 (Proficiency) Cambridge ή Michigan έως τη Γ΄ Γυμνασίου
    • Στα Γαλλικά ή Γερμανικά το επίπεδο C1 ή Β2 έως την Α΄ Λυκείου.
  3. οι μαθητές της θα μπορούν να επικοινωνούν άπταιστα στις ξένες γλώσσες.

Επίσης, το σχολείο μας αναγνωρίζοντας την ανάπτυξη του Κινεζικού πολιτισμού και την ανάδειξη της Κίνας σε μία εκ των ισχυρότερων οικονομιών παγκοσμίως προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές του να διδαχθούν προαιρετικά και την Κινέζικη γλώσσα.

"To have another language is to possess a second soul."
Καρλομάγνος

Ευχόμαστε οι μαθητές μας να συνεχίσουν να εξασκούν και μετά την αποφοίτησή τους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τις αγαπημένες ξένες γλώσσες τους: τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Κινέζικα, αλλά και να τις χρησιμοποιήσουν για να γνωρίσουν -και ως ενήλικες πλέον- διαφορετικές κουλτούρες.

Το σχολείο μας αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο, συνεργαζόμενο με την Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Ελληνογαλλικό Ινστιτούτο και, κατά καιρούς, με άλλους φορείς πιστοποίησης ξένων γλωσσών.

Για να δείτε τις επιτυχίες των μαθητών/τριών μας και τις υψηλές τους επιδόσεις στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, κάντε κλικ εδώ.