Διευρυμένο ωράριο και Ολιγομελή τμήματα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διευρυμένο, με έμφαση στα βασικά μαθήματα, συνεπώς ο μαθητής λαμβάνει ολοκληρωμένη μόρφωση από το σχολείο και δε σπαταλά το χρόνο της προσωπικής του μελέτης και ξεκούρασης σε εξωσχολική βοήθεια. Συνεπώς, το διδακτικό ωράριο επεκτείνεται καθημερινά και για όλους τους μαθητές στις 8 ώρες, με σκοπό να καλύπτονται όλα τα κενά των μαθητών στους κόλπους του σχολείου τους.

Άλλωστε, οι καθηγητές τους γνωρίζουν καλύτερα από κάθε τρίτο τις κλίσεις και τις πιθανές αδυναμίες των μαθητών και δύνανται να καλύψουν στοχευμένα και αποδοτικά τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, περιλαμβάνονται 2 ώρες Ξένων Γλωσσών (1 ώρα για τα Αγγλικά και 1 ώρα για τα Γαλλικά/Γερμανικά καθημερινά), οι οποίες επαρκούν ώστε οι μαθητές να επιτύχουν στους ανώτερους τίτλους γλωσσομάθειας των πιο αναγνωρισμένων φορέων. Χάρη στο διευρυμένο ωράριο, ήδη από την Α’ Γυμνασίου, αφιερώνονται παραπάνω ώρες σε βασικά μαθήματα, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, η Γλώσσα και τα Αρχαία. Προχωρώντας στο Λύκειο, τα μαθήματα Προσανατολισμού λαμβάνουν επιπρόσθετες ώρες διδασκαλίας, δίχως να παραμελούνται τα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Επιπρόσθετα, σε όλες τις τάξεις, οι καθηγητές πραγματοποιούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, όποτε και σε όποια ομάδα μαθητών κρίνουν πως χρειάζεται, με βάση την εμπειρία τους. Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας βοηθούν τους μαθητές να εμπεδώσουν εις βάθος τη διδαχθείσα ύλη και να επιλύσουν τυχόν απορίες τους στα κυριότερα μαθήματα.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή, με μέγιστο αριθμό μαθητών τους 18, ενώ συρρικνώνονται ακόμη περισσότερο στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Εξασφαλίζεται μια ομοιογενής κατανομή των μαθητών στα τμήματα, το σύνολο των οποίων διακρίνεται από ήθος και υψηλούς μορφωτικούς στόχους. Έτσι, κάθε μαθητής βοηθά το συμμαθητή του να βελτιωθεί και να προσεγγίσει τους υψηλούς στόχους του.