Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η Πολύτροπη θεωρεί ότι η ορθή επιλογή του επιστημονικού τομέα που θα επιλέξει ένας μαθητής συνεπάγεται και την ορθή επιλογή του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Επομένως, αποτελεί θεμέλιο της επαγγελματικής επιτυχίας και της προσωπικής ολοκλήρωσης. Στην κατεύθυνση αυτή, η Πολύτροπη:

  • προσφέρει σφαιρική παιδεία και εμβάθυνση σε όλα τα μαθήματα, ώστε ο μαθητής να επιλέξει ενσυνείδητα τις σπουδές του χωρίς τους περιορισμούς ελλείψεων ή πιθανών κενών.
  • έχει μαθητές και οικογένειες με στοχοθεσία και υψηλές απαιτήσεις για επιστημονική κατάρτιση. Έτσι, το σχολείο γίνεται χώρος κοινής προσπάθειας, ευγενούς άμιλλας, όχι αντιπαλότητας και εκφοβισμού.
  • διαθέτει καθηγητές που παρακολουθούν συστηματικά τα παιδιά, συζητούν μαζί τους, λύνουν απορίες και εντοπίζουν έγκαιρα κλίσεις και ενδιαφέροντα των παιδιών. Στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό, βαρύνουσα σημασία έχει το σχολείο.
  • συμπαραστέκεται στους μαθητές αφιερώνοντας όσο χρόνο απαιτείται για να τους βοηθήσουν στην ορθότερη επιλογή σπουδών και τους καθοδηγεί στενά στην συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων στη Γ’ Λυκείου.
  • διοργανώνει, σε συνεργασία με το σύλλογο αποφοίτων, ενημερωτικές συναντήσεις με μαθητές και γονείς για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Στις συναντήσεις αυτές, παρουσιάζουν τις σχολές τους μαθητές-νυν φοιτητές και επιστήμονες που ενημερώνουν αναλυτικά τους μαθητές του σχολείου μας για τις βασικές σχολές αλλά και για τις μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το σχολείο μας αναλαμβάνει τη σφαιρική ενημέρωση των μαθητών του σχολείου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω της διενέργειας σχετικών ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρόνο, λαμβάνουν χώρα ομιλίες των αποφοίτων στους μαθητές του σχολείου με αντικείμενο τις σπουδές του κάθε εισηγητή, ώστε να διευκολυνθεί η βέλτιστη επιλογή ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας από τους μαθητές οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση-προσανατολισμό που θα ακολουθήσουν στις επόμενες τάξεις. Η βοήθειά μας αυτή έχει μεγάλη αξία για τους μαθητές καθώς αποκτούν πληροφορίες, λύνουν τυχόν απορίες και εκφράζουν προβληματισμούς σχετικά με τις σχολές και τα επαγγέλματα που θέλουν να ακολουθήσουν, εμπνέονται από τα βιώματα και την επιτυχημένη πορεία των αποφοίτων-ομιλητών και τελικά -έχοντας σωστά κριτήρια- επιλέγουν την καταλληλότερη κατεύθυνση.

Οι ομιλίες που διοργανώνονται (είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά μέσω Zoom) από το σύλλογο αποφοίτων του σχολείου μας έχουν ως θεματικές ενότητες τις:

  1. Πολυτεχνικές σχολές (τμήματα Χημικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Πολιτικών, Ναυπηγών, Τοπογράφων Μηχανικών)
  2. Θετικές σχολές (τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας)
  3. σχολές Υγείας (τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Κτηνιατρικής)
  4. σχολές Οικονομικών και Πληροφορικής (τμήματα ΟΠΑ και ΠαΠει, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ κ.α.)
  5. σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών (τμήματα Νομικής, Φιλολογίας, Ιστορικού & Αρχαιολογικού, Ψυχολογίας).

Σε κάθε παρουσίαση, ο/η ομιλητής/τρια παραθέτει πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, τη δυσκολία των μαθημάτων, τις κατευθύνσεις/ροές που υπάρχουν στο εκάστοτε τμήμα, τις μεταπτυχιακές επιλογές και την επαγγελματική αποκατάσταση που παρέχει κάθε σχολή.