Λύκειο

Η βαθμίδα του Λυκείου είναι εξίσου σημαντική με αυτή του Γυμνασίου, καθώς στο Λύκειο οι μαθητές εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις Θετικές και τις Θεωρητικές Επιστήμες και καλούνται να αποφασίσουν την επιστήμη που θα σπουδάσουν.

Το Λύκειο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και κρίσιμα σημεία που πρέπει να προσεχθούν:

 • Ο μαθητής βρίσκεται σε μια ηλικία με ειδικά γνωρίσματα και ενδεχομένως δυσκολίες που πρέπει να επιλύσει με τη βοήθεια της οικογένειας και του σχολείου του.
 • Κατά τη διάρκεια των Λυκειακών σπουδών, ο μαθητής καταλήγει στην επιστήμη που θα σπουδάσει και στο επάγγελμα που επιθυμεί να ακολουθήσει. Με τη βοήθεια του σχολείου, οι μαθητές αποφασίζουν εντός του πρώτου τετραμήνου της Α΄ Λυκείου ποιο επιστημονικό πεδίο θα ακολουθήσουν.
 • Οι σπουδές και οι επιδόσεις στο Λύκειο είναι καθοριστικές για την επιτυχία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Ο μαθητής πρέπει να βρει ενδιαφέρον στα μαθήματα που παρακολουθεί και να κατακτά γνώσεις και μεθόδους σκέψης που θα τον καταστήσουν ανταγωνιστικό στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Παράλληλα, οφείλει να αποκτήσει τα απαραίτητα soft skills που θα του επιτρέψουν να ξεχωρίσει.
 • Όπως και στη βαθμίδα του Γυμνασίου, ο μαθητής θα δομήσει ισχυρούς φιλικούς δεσμούς με συμμαθητές του.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Πολύτροπη:

 • δημιουργεί ολιγομελή τμήματα, που εξασφαλίζουν μια ομοιογενή κατανομή των μαθητών και αποτελούνται από μαθητές υψηλού επιπέδου με ήθος και με υψηλούς στόχους
 • εφαρμόζει διευρυμένο ωράριο, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα έστω και ένας μαθητής να χρειαστεί κάποια εξωσχολική βοήθεια, εφόσον ακολουθεί το πρόγραμμα του σχολείου και μελετά τον απαιτούμενο χρόνο
 • στηρίζει σε ατομική ή και σε συλλογική βάση όσους μαθητές έχουν απορίες ή κενά, ώστε να παρακολουθούν απρόσκοπτα την εκπαιδευτική διαδικασία
 • προτρέπει και βοηθά σε ατομική ή συλλογική βάση άριστους μαθητές να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο τους στα μαθήματα που έχουν ιδιαίτερη κλίση και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ή Ολυμπιάδες στα διάφορα μαθήματα, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, η Πληροφορική, η Ρομποτική, οι Ρητορικοί Αγώνες, οι Αγώνες Μετάφρασης κ.α.
 • παρέχει υψηλό επίπεδο σπουδών με αποτέλεσμα να συνιστά ένα σχολείο με κύρος. Συσπειρώνει μαθητές υψηλών απαιτήσεων, με διάθεση να καλύψουν τα μαθησιακά κενά τους. Δημιουργεί μια κυψέλη γνώσης, προτρέποντας όλους προς την καθημερινή βελτίωση, ενώ παράλληλα εξαλείφει τις μορφωτικές ανισότητες
 • διαθέτει πλήρη σειρά βιβλίων και σημειώσεων υψηλού επιπέδου, γραμμένα από μαχόμενους δασκάλους, καθώς και πλούσιο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, εφόδια απαραίτητα στην καθημερινή δουλειά του μαθητή, στις επαναλήψεις και στα διαγωνίσματα
 • διοργανώνει συχνούς κύκλους διαγωνισμάτων σε μέρες και ώρες, τέτοιες ώστε να μην χάνονται ώρες μαθήματος και να μην αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Τα συχνά διαγωνίσματα πέρα από την αξιολόγηση των μαθητών, βελτιώνουν το επίπεδο χρήσης του γραπτού λόγου και εξοικειώνουν τους μαθητές με την αξιολόγηση, ώστε να αποφύγουν το επιζήμιο άγχος κατά την απαιτητική περίοδο των Πανελληνίων
 • χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναγνωρίζοντας πως βοηθούν στην εκπαιδευτική ευελιξία και στην καλύτερη κατανόηση δυσνόητων εννοιών
 • ακολουθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης της μαθησιακής πορείας και επιδόσεων κάθε μαθητή
 • καλλιεργεί μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και καλό κλίμα μεταξύ μαθητών και καθηγητών
 • ελέγχει το χώρο του σχολείου και εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια των μαθητών, προλαμβάνοντας παραβατικές συμπεριφορές και έλλειψη σεβασμού ενός μαθητή προς τους συμμαθητές του.

Για να δείτε τις επιτυχίες των μαθητών/τριών μας στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας, κάντε κλικ εδώ.