Απόφοιτοι

ΕΟΑΠΑ_logo

 

Ο Επιστημονικός Όμιλος Αποφοίτων Πολύτροπης Αρμονίας (ΕΟΑΠΑ) ιδρύθηκε το 2016 έχοντας ως βασικό μέλημα την ενδυνάμωση ή και τη δημιουργία των δεσμών μεταξύ των αποφοίτων, καθώς και τη διατήρηση μιας ισχυρής και εποικοδομητικής σχέσης των απόφοιτων μαθητών με το σχολείο. Απώτερος σκοπός του ΕΟΑΠΑ είναι η μελλοντική συνεργασία, στήριξη και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Συλλόγου -παλαιών συμμαθητών και μελλοντικών διακεκριμένων επιστημόνων- σε κοινωνικό, ακαδημαϊκό, επαγγελματικό και ηθικό επίπεδο.

 

 

Οι αξίες, που αποτέλεσαν το θεμέλιο έναυσμα για τη δημιουργία του Συλλόγου, ορίζουν τους στόχους του, οι οποίοι συνοψίζονται στους παρακάτω:

  • η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του, αλλά και μεταξύ των αποφοίτων και του σχολείου
  • η ηθική, μορφωτική και επαγγελματική ενίσχυση αυτών
  • η συμβολή στην προαγωγή του μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού επιπέδου των αποφοίτων, των καθηγητών και των νέων μαθητών του Σχολείου
  • η ενεργή συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική, μορφωτική, αθλητική και καλλιτεχνική ζωή της χώρας
  • η σύναψη και διατήρηση σχέσεων με συλλόγους αποφοίτων πανεπιστημιακών σχολών, καθώς και με άλλους σπουδαστικούς, μορφωτικούς, πνευματικούς συλλόγους και ιδρύματα.

Αφουγκραζόμαστε τις ιδέες των ίδιων των μελών του ΕΟΑΠΑ και τις ανάγκες των τωρινών μαθητών του σχολείου, για να ισχυροποιούμε τους δεσμούς μεταξύ των αποφοίτων, οργανώνοντας ποικίλες δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

  1. την ενημέρωση των μαθητών του σχολείου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και η διενέργεια ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων για τον σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρόνο, λαμβάνουν χώρα ομιλίες των αποφοίτων στους μαθητές του σχολείου με αντικείμενο τις σπουδές του κάθε εισηγητή, ώστε να διευκολυνθεί η βέλτιστη επιλογή ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας από τους μαθητές οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση-προσανατολισμό που θα ακολουθήσουν στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου
  2. τη χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών μέσων, με ναυαρχίδα τη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και την έκδοση περιοδικών, βιβλίων, φυλλαδίων και εν γένει έντυπου υλικού για μορφωτικούς, ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς
  3. τη διοργάνωση κοινωνικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Συνδεθείτε μαζί τους στο Facebook.