Πτυχία Ξένων Γλωσσών

Στην παρούσα ενότητα, αναρτώνται τα αποτελέσματα των μαθητών/τριών μας από τις Εξετάσεις Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και Κινεζικών. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του σχολείο μας για τα πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας τους στις πλέον απαιτητικές πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας.

Αποτελέσματα Ξένων Γλωσσών 2021-22

Αποτελέσματα Ξένων Γλωσσών 2020-21

Αποτελέσματα Ξένων Γλωσσών 2019-20

Αποτελέσματα Ξένων Γλωσσών 2018-19

Αποτελέσματα Ξένων Γλωσσών 2017-18

Αποτελέσματα Ξένων Γλωσσών 2015-16

Αποτελέσματα Ξένων Γλωσσών 2014-15

Αποτελέσματα Ξένων Γλωσσών 2013-14