Αποτελέσματα Πανελλήνιων Εξετάσεων

Στην παρούσα ενότητα, αναρτώνται κάθε χρόνο τα αποτελέσματα των Πανελλήνιων Εξετάσεων με τις επιτυχίες των μαθητών/τριών μας στις πλέον υψηλόβαθμες σχολές των ελληνικών ΑΕΙ.

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2023

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2022

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2021

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2020

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2019

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2018

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2017

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2016

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2015

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2014

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2013

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2012

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2011

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2010

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2009

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2008

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2007

Επιτυχόντες Πανελληνίων 2006