το σχολείο μας
...και στα Νότια

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Πολύτροπη» είναι το «νέο» αλλά με πλούσια παράδοση σχολείο στη Νότια Αθήνα. Ιδρύεται και λειτουργεί από το εκπαιδευτικό έτος 2022-23 και αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο). Η «Πολύτροπη» ενσωματώνει την παράδοση του φροντιστηρίου «Πολύτροπο» και λειτουργεί με τη συνεργασία της «Πολύτροπης Αρμονίας».