Ασύγχρονη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εποπτικά μέσα διδασκαλίας

Η Πολύτροπη έχει εισαγάγει σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης της μάθησης, ήδη από το 2010, μέσω της ευέλικτης και φιλικής στο χρήστη, open-source πλατφόρμας e-class. Στο περιβάλλον του e-class, οι μαθητές αξιολογούνταν σε κουίζ, ενημερώνονταν για τα καθήκοντά τους, καθώς και ανέτρεχαν σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Το σχολείο μας συνεχίζει τη βελτιστοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες ενός ισχυρού εκπαιδευτικού εργαλείου, όπως το λογισμικό Classter της εταιρείας Vertitech. Το Classter αποτελεί μια εκπαιδευτική πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης της μάθησης (Student & Learning Management System). Είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο και user-friendly λογισμικό, το οποίο έχει παραμετροποιηθεί και προσαρμοστεί από την ομάδα Πληροφορικής του σχολείου μας, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες, διαδικασίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Στον πυρήνα του Classter βρίσκονται η διαχείριση των μαθημάτων, του πλάνου ύλης, των διαγωνισμάτων και των καθηκόντων από τους διδάσκοντες και τους συμβούλους καθηγητές. Σε κάθε διδασκόμενο μάθημα, ο μαθητής έχει την ευκαιρία:

  • να ανατρέξει online σε πλούσιο ηλεκτρονικό υλικό και σημειώσεις, καθώς και σε χρήσιμα links ή video σχετικά με τη διδαχθείσα ύλη, βοηθώντας έτσι όσους μαθητές απουσίασαν από κάποιο μάθημα λόγω ασθένειας να συμβαδίσουν με την υπόλοιπη τάξη.
  • να αξιολογηθεί σε test/διαγωνίσματα από το σπίτι του, όπως στις περιόδους της πανδημίας COVID-19.
  • να αποκτήσει πρόσβαση στα καθήκοντα, στο ωρολόγιο πρόγραμμα και στους βαθμούς των διαγωνισμάτων του.
  • να επιλύσει online quiz και να συζητήσει τις απορίες τους με τους καθηγητές ή και τους συμμαθητές τους.

Το Classter επιτρέπει ακόμη τη διαχείριση του μαθητολογίου, του ωρολογίου προγράμματος, των απουσιών των μαθητών, των σχολικών λεωφορείων και των δραστηριοτήτων-ομάδων του σχολείου.

Επιπρόσθετα, σε κάθε αίθουσα του σχολείου μας έχει εγκατασταθεί πλήρης τεχνολογικός εξοπλισμός, ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει τις αυξημένες ανάγκες της τηλεκπαίδευσης, διευκολύνοντας την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, σε κάθε τάξη υπάρχει ένας σταθερός υπολογιστής υψηλών προδιαγραφών που συνοδεύεται από τις απαραίτητες περιφερειακές συσκευές, δηλαδή σύστημα ηχείων, κάμερα και μικρόφωνο υψηλής ευκρίνειας, αλλά και προβολέα υψηλής ανάλυσης. Επιπλέον, σε όλους τους χώρους του σχολείου διατίθεται τόσο ενσύρματη όσο και ασύρματη, υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το σχολείο μας αξιοποιεί την εφαρμογή εικονοδιασκέψεων Zoom, μια ψηφιακή πλατφόρμα εργασίας και τηλεκπαίδευσης, η οποία διευκολύνει την άμεση και ποιοτική επικοινωνία μεταξύ μαθητή και καθηγητή, τη συμμετοχή μαθητών σε ομαδοσυνεργατικά projects, καθώς και τη συχνή και έγκαιρη ενημέρωση των γονέων στις επιδόσεις των παιδιών τους.

Όλα τα παραπάνω εποπτικά μέσα διδασκαλίας δεν αντικαθιστούν επ’ ουδενί την παραδοσιακή εκπαίδευση που απαιτείται για να μορφωθεί και να αποκτήσει απαραίτητες δεξιότητες ένας μαθητής, αλλά αντίθετα δρουν επικουρικά, με σκοπό τη βέλτιστη κατανόηση δύσκολων εννοιών, την παρότρυνση του ενδιαφέροντος και τη βελτίωση των γνώσεων κάθε μαθητή στην Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών αποδείχθηκαν πολύτιμες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς η τηλεκπαίδευση συνέβαλε καθοριστικά στην απρόσκοπτη συνέχιση των μαθημάτων και πλέον αναγνωρίζεται ως μια σημαντική και μόνιμη πλέον προσθήκη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, στο υβριδικό μοντέλο εκπαίδευσης του σχολείου μας εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση μέσω της εφαρμογής τηλεδιασκέψεων Zoom για μαθητές που νοσούν με κορονοϊό ή σε περίπτωση μερικών επιπλέον μαθημάτων που σκοπό έχουν να λύσουν τις απορίες και να καλύψουν τα πιθανά κενά των μαθητών.