Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς

Η Πολύτροπη προάγει και ενισχύει τη συμμετοχή των μαθητών της σε μαθητικούς διαγωνισμούς σε ποικίλους τομείς, ενώ πολλές φορές φιλοξενεί στο χώρο της πανελλήνιους διαγωνισμούς, όπως:

  • Πανελλήνιους διαγωνισμούς Μαθηματικών
  • Πανελλήνιους διαγωνισμούς Φυσικής
  • Πανελλήνιους διαγωνισμούς Χημείας
  • Πανελλήνιους διαγωνισμούς Βιολογίας
  • Πανελλήνιους διαγωνισμούς Πληροφορικής
  • Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
  • Αγώνες επιχειρηματολογίας-αντιλογίας
  • Αθλητικές διοργανώσεις
  • Αγώνες μετάφρασης.

Οι μαθητές του σχολείου μας προετοιμάζονται για τις υψηλές απαιτήσεις των εν λόγω διαγωνισμών, με καλή οργάνωση και σωστή καθοδήγηση από τους εκλεκτούς και έμπειρους καθηγητές τους στα πλαίσια των ομάδων εξωσχολικών δραστηριοτήτων που παρέχει το σχολείο μας. Ωστόσο, τα ενδοσχολικά μαθήματα έχουν ήδη θέσει τις βάσεις και έχουν εμβαθύνει στα εκάστοτε αντικείμενα, χάρη στο υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει το σχολείο.