Ενημερώσεις Γονέων και Κηδεμόνων

Η Πολύτροπη θεωρεί άκρως σημαντική την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών της. Η ενημέρωση αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά προς το οργανωμένο και αποδοτικό πρόγραμμα σπουδών, επιστεγάζοντας την τήρηση και επιτυχία του. Η ενημέρωση των γονέων διεξάγεται σε πολλά επίπεδα:

  • πραγματοποιούνται προκαθορισμένες συναντήσεις περίπου μια φορά ανά 40 ημέρες, στις οποίες κάθε γονιός συναντά όλους τους καθηγητές του παιδιού και ενημερώνεται για την επίδοση και απόδοση του στα μαθήματα, αλλά και τη συμπεριφορά του μέσα στο σχολείο
  • κάθε γονιός έχει τη δυνατότητα -κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία- να οργανώσει συνάντηση με έναν καθηγητή του σχολείου, ώστε να συζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν στοχευμένα κάθε μάθημα
  • με τη συνδρομή του διαδικτύου, η ενημέρωση των γονέων για όλες τις δραστηριότητες του μαθητή και του σχολείου, είναι ποιοτική, άμεση και συνεχής.