Ομάδα διδασκόντων

Η διεύθυνση και οι καθηγητές ελέγχουν το χώρο του σχολείου και εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια των μαθητών, καλλιεργώντας ένα κλίμα σεβασμού και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών. Σαν αποτέλεσμα, τα παιδιά ανυπομονούν να έρθουν στο σχολείο, να κάνουν μάθημα, να διασκεδάσουν με τους συμμαθητές τους, να συζητήσουν με τους καθηγητές τους.

Οι καθηγητές/τριες έχουν άρτια επιστημονική κατάρτιση και πλούσια διδακτική εμπειρία, ενώ κατέχουν τα εφόδια και τις αρετές ενός σωστού Δασκάλου:

 1. μεταδοτικότητα, μεθοδικότητα και σωστό χρονοπρογραμματισμό στη διδασκόμενη ύλη.
 2. συνεχή προσπάθεια για επιμόρφωση και επιστημονική εξέλιξη, με σκοπό να διευρύνουν το πεδίο γνώσεων των ίδιων αλλά και των μαθητών τους.
 3. εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών, προσαρμογή της διδασκόμενης ύλης και εμβάθυνση σε ουσιαστικές και πιο προχωρημένες έννοιες που θα βοηθήσουν το μαθητή τόσο στις σπουδές του όσο και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία.
 4. υψηλή στοχοθεσία, κίνητρο για βελτίωση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών.
 5. προσαρμογή της διδασκαλίας τους ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος.
 6. ατομική ή ομαδική ενασχόληση με το/τους μαθητή/μαθητές που θα έχει οποιαδήποτε απορία ή εκπαιδευτική ανάγκη μέσα στα πλαίσια του σχολείου, καλύπτοντας πιθανά κενά των μαθητών.
 7. ειλικρίνεια απέναντι στους μαθητές και τους γονείς σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στηρίζοντάς τους έμπρακτα στη διαχείριση μιας αποτυχίας.
 8. αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών τους.
 9. προτρέπουν την αυτενέργεια του μαθητή, αναγνωρίζοντας πως μόνο με την ατομική μελέτη μπορούν οι μαθητές να επιτύχουν τους στόχους του.
 10. μαθαίνουν στα παιδιά να σκέφτονται και να μελετούν σωστά, με σκοπό να εξελιχθούν σε άξιους επιστήμονες.
 11. σεβασμό προς όλους τους μαθητές και τους συναδέλφους, εμφυσώντας και στους μαθητές το ιδεώδες του σεβασμού προς το συνάνθρωπο.
 12. κατανόηση των δυσκολιών που κρύβει η εφηβική και μετεφηβική ηλικία.

Πιο τρανή απόδειξη για την ποιότητα των καθηγητών/τριών του σχολείου συνιστά το γεγονός ότι οι απόφοιτοί μας (ακόμη κι από την έναρξή του) τους τιμούν κάθε χρόνο με την παρουσία τους είτε στις γιορτές του σχολείου είτε σε τυχαίες μέρες μέσα στο σχολικό έτος. Θυμούνται τους δασκάλους τους, αναπολούν τα χρόνια του σχολείου και -με τον τρόπο τους- απευθύνουν το μεγαλύτερο ευχαριστώ σε ανθρώπους που υπήρξαν επί σειρά ετών τα πρότυπά τους.