Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Η διδασκαλία της Πληροφορικής στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου μας έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και αποσκοπεί στην καλλιέργεια μαθησιακών δεξιοτήτων και στην εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού που οδηγούν στην εξοικείωση των μαθητών με τα βασικά εργαλεία-τεχνολογίες της επιστήμης των υπολογιστών και τις ποικίλες εφαρμογές τους. Έτσι, ενθαρρύνεται η αλληλεπιδραστική σχέση υπολογιστή-μαθητή και ευνοείται η αυτόνομη ανάπτυξη των μαθητών. Επίσης, στη βαθμίδα αυτή οι μαθητές αποκτούν διπλώματα για τις βασικές δεξιότητες πληροφορικής (IT skills) από επίσημους φορείς πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στο Λύκειο στοχεύουμε πλέον στη βαθύτερη εξοικείωση των μαθητών με τον προγραμματισμό και την αλγοριθμική σκέψη, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τον κεντρικό ρόλο του λογισμικού και τη λογική της δομικής επιστήμης των υπολογιστών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι μαθητές λαμβάνουν όλα τα εφόδια για να εντρυφήσουν ακόμη περισσότερο στον προγραμματισμό κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους σπουδών.

Μέσα από το μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές του σχολείου μας προετοιμάζονται να λάβουν μέρος σε Διαγωνισμούς όπως ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής, ο Διαγωνισμός Generation Next, ο Διαγωνισμός Πληροφορικής & Υπολογιστικής Σκέψης «Bebras» κ.α.. Κάθε χρόνο, πολλοί μαθητές μας διακρίνονται με τις επιδόσεις τους στους πλέον ανταγωνιστικούς Διαγωνισμούς Πληροφορικής και Ρομποτικής.

Από το εκπαιδευτικό έτος 2020-21, το σχολείο μας αποτελεί εξεταστικό κέντρο, πιστοποιημένο από τη Vellum Global Educational Services. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στο πρόγραμμα Διπλωμάτων της Vellum στην Τεχνολογία Πληροφοριών (IT skills) σε οικείο περιβάλλον. Τα Διπλώματα που παρέχονται από την Vellum στις ενότητες της Επεξεργασίας Κειμένου, των Υπολογιστικών Φύλλων, των Παρουσιάσεων, των Υπηρεσιών Διαδικτύου και της Δημιουργίας Ιστοσελίδων είναι πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., διεθνώς αναγνωρισμένα και υψηλής αποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ισχύουν εφ’ όρου ζωής.