Εκδόσεις - Βιβλία

Το σχολείο έχει αξιοποιήσει το απόσταγμα διδακτικής εμπειρίας  32 ετών στη Μέση Εκπαίδευση, εκδίδοντας τη δική του πλήρη σειρά βιβλίων και σημειώσεων υψηλού επιπέδου, γραμμένα από μαχόμενους δασκάλους. Τα συγκεκριμένα βιβλία καθώς και πλούσιο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό διανέμονται κάθε χρόνο δωρεάν σε όλους του μαθητές του σχολείου και αποτελούν χρήσιμα εφόδια στην καθημερινή μελέτη του μαθητή, στις επαναλήψεις και στα διαγωνίσματα. Οι εκδόσεις του σχολείου αφορούν κάθε μάθημα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανανεώνονται και εμπλουτίζονται διαρκώς από τους καθηγητές και τους συντονιστές κάθε μαθήματος. Παράλληλα, η Πολύτροπη αναρτά εκπαιδευτικό υλικό κάθε τάξης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της για τη βέλτιστη κατανομή της ύλης σε ενότητες και την ευκολότερη κατανόησή της (θεωρία, ερωτήσεις, λυμένες ασκήσεις και διαγωνίσματα).

Όλο το παραπάνω υλικό βοηθά:

  • στην ενίσχυση των σχολικών βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας.
  • στη σωστή οργάνωση της μελέτης.
  • στην παροχή πολυάριθμων λυμένων και άλυτων ασκήσεων, που ευνοούν τη βέλτιστη εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης.
  • στην εμβάθυνση σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, ακόμη και πέρα από τα όρια της εξεταστέας ύλης και στην απόκτηση σφαιρικής γνώσης σε κάθε μάθημα.
  • στην εξοικείωση με τον τρόπο διαβάσματος κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών.

Επίσης, κάθε χρόνο πριν την περίοδο των Πανελλήνιων Εξετάσεων, το σχολείο μας αναρτά στο διαδίκτυο Προτεινόμενα Θέματα, μαζί με τις Λύσεις τους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές προκειμένου να οργανώσουν την επανάληψή τους και να αυτο-αξιολογηθούν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Το ανθολόγιο αυτών των θεμάτων καταρτίζεται από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς του σχολείου και αποσκοπεί στο να προσφέρει χρήσιμο υλικό σε μαθητές από ολόκληρη την Ελλάδα, τη στιγμή της σημαντικότερης προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.