Κύκλοι διαγωνισμάτων

Στο σχολείο ακολουθείται ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης της μαθησιακής πορείας και των επιδόσεων κάθε μαθητή, το οποίο αποτελείται από συχνούς κύκλους διαγωνισμάτων σε όλα τα βασικά μαθήματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο Γυμνάσιο, οι μαθητές εξετάζονται συχνά σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, ενώ συμμετέχουν και σε εξετάσεις προσομοίωσης (mock exams) στις Ξένες Γλώσσες, οι οποίες τους βοηθούν σημαντικά στην αφομοίωση των γνώσεων που κατακτώνται στην τάξη, στην εξοικείωση με τα διαφορετικά μέρη μιας εξέτασης γλωσσομάθειας και στην τελική επιτυχία στις εξετάσεις αυτές.

Ειδικά στο Λύκειο, οι μαθητές εξετάζονται σε όλα τα βασικά μαθήματα μέσω τρίωρων διαγωνισμάτων σε μέρες και ώρες, τέτοιες ώστε να μην χάνονται ώρες μαθήματος και να μην αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Τα συχνά διαγωνίσματα πέρα από την αξιολόγηση των μαθητών, βελτιώνουν το επίπεδο χρήσης του γραπτού λόγου και εξοικειώνουν τους μαθητές με την αξιολόγηση, ώστε να αποφύγουν το επιζήμιο άγχος κατά την απαιτητική περίοδο των Πανελληνίων.

Πέρα από τους κύκλους διαγωνισμάτων, οι μαθητές αξιολογούνται σε καθημερινή βάση μέσω ολιγόλεπτων τεστ, όπως και μέσω προφορικών εξετάσεων από τους καθηγητές τους.