Επιτυχίες

Η Πολύτροπη:

  • απευθύνεται σε μαθητές με ήθος που αγαπάνε τη μόρφωση.
  • έχει καθηγητές με κέφι και μεράκι για τη δουλειά τους με παράλληλα υψηλή επιστημονική κατάρτιση.
  • προασπίζεται την ισονομία στην εκπαιδευτική της κοινότητα.
  • επαινεί την προσπάθεια, την πρόοδο, καλλιεργώντας ένα κλίμα αποτελεσματικού συναγωνισμού, αλλά απομονώνοντας τον ανταγωνισμό.
  • αναπτύσσει και προωθεί κλίμα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και ομαδικότητας, προσόντα ανεβασμένων κοινωνιών.
  • υλοποιεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εγγυάται, από την Α΄ Γυμνασίου έως και τη Γ΄ Λυκείου, την απεμπόληση της ανάγκης για εξωσχολική βοήθεια καθόλη τη διάρκεια των σπουδών στην Πολύτροπη, αλλά και στις μετέπειτα σπουδές.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω έχει οδηγήσει με συνέπεια τους/τις μαθητές/τριες των Εκπαιδευτηρίων Πολύτροπη στην κορυφή των επιτυχιών στην:

  • εισαγωγή στις καλύτερες σχολές των καλύτερων πανεπιστημίων των Πολυτεχνείων της χώρας μας, την έγκαιρη και επιτυχή προπτυχιακή σταδιοδρομία, αλλά και στις διακρίσεις σε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.
  • εκμάθηση ξένων γλωσσών και στην έγκαιρη απόκτηση των πτυχίων από τους πιο αναγνωρισμένους φορείς (πτυχία Cambridge & Michigan στα Αγγλικά, πτυχία DELF & Sorbonne στα Γαλλικά, πτυχία Göethe στα Γερμανικά).
  • διάκριση σε πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Πληροφορικής, Ρομποτικής, Ρητορικών αγώνων κτλ.).